Anunţuri

Anunturi publice ale serviciului de asistenta sociala Tecuci

           ANUL 2023           

 
20.01.2023 – Direcția de Asistență Socială Tecuci, județul Galați, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere, grad I, de șef serviciu la Serviciu Beneficii Sociale, în baza art. unic din O.U.G. nr. 80/2022, alin.(4) și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Durata timpului de muncă pentru funcția publică de conducere, grad I, de șef serviciu este de 8h/zi, 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.
Condiţiile de desfăşurare a concursului:

  •  Proba scrisă: 20.02.2023, ora 11:00 – sediul Direcției de Asistentă Socială Tecuci – str. Elena Doamna nr. 2;
  •  Interviul: data și ora vor fi comunicate ulterior și va avea loc la sediul instituției;
  •  Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 20.01.2023 – 08.02.2023 (ora 16:00) la sediul Direcției de Asistentă Socială Tecuci.
  •  Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  •  Perioda de depunere contestatii la selectie: în termen de cel mult 24 ore de la afișării rezultatului selecției dosarelor;
  •  Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maxim 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Pentru detalii descarcă documentul de AICI

           ANUL 2022           

 
25.11.2022 – Rezultatul final la examenul de promovare in gradul/treapta profesionala imediat superioara celei detinute anterior, de asistent medical debutant- Compartiment sanatate si asistenta medicala comunitara, DAS Tecuci, in gradul de asistent medical. Descarca documentul de AICI
25.11.2022
– Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in gradul/treapta profesionala imediat superioara celei detinute anterior, de asistent medical debutant- Compartiment sanatate si asistenta medicala comunitara, DAS Tecuci, in gradul de asistent medical. Descarca documentul de AICI
14.11.2022
– Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în gradul/treapta profesională imediat superioară celei deținute anterior, de asistent medical debutant – Compartimentul Sănătate și Asistență Medicală Comunitară al Direcției de Asistență socială Tecuci, în gradul de asistent medical. Descarcă documentul de AICI
28.10.2022
– În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, și prevederile H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru personalul contractual, pentru următorul post:
Funcția – asistent medical (PL) – Compartiment sănătate și asistență medicală comunitară.
Condiții de promovare
– minim 6 luni vechime în specialitate
Examenul de promovare va avea loc în data de 25.11.2022 ora 10.00 la sediul Direcției de Asistență Socială Tecuci str. Elena Doamna, nr.2. Descarcă documentul de AICI
28.07.2022 – Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea a șapte funcții contractuale de executie vacante de asistent medical generalist din cadrul Compartimentului sănătate și asistentă medicală comunitară al Direcției de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.07.2022 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a șapte funcții contractuale de executie vacante de asistent medical generalist din cadrul Compartimentului sănătate și asistentă medicală comunitară al Direcției de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.07.2022
– Rezultatul probei scrise, la concursul organizat pentru ocuparea a șapte funcții contractuale de executie vacante de asistent medical generalist din cadrul Compartimentului sănătate și asistentă medicală comunitară al Direcției de Asistență Socială Tecuci. Descarcă documentul de AICI
15.07.2022
– Directia de Asistenta sociala a Municipiului Tecuci scoate la concurs 2 posturi vacante de executie, de medic specialist medicina generala / mdicina de familie, pe durata nedeterminata din cadrul compartimentului Asistenta Medicala Comunitara. Descarcă detalii concurs de AICI. Descarcă tematica si bibliografie concurs de AICI.
15.07.2022
– Rezultat selecție dosare concurs, organizat pentru ocuparea a șapte posturi vacante de asistent medical generalist perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului sănătate și asistență medicală comunitară al Direcției de Asistență Socială Tecuci, în unități de Învățământ. Descarca documentul cu detalii de AICI
30.06.2022 – Direcția de Asistență Socială a Municipiulni Tecuci, scoate la concurs șapte posturi de asistent medical generalist, perioada nedeterminată, în cadrul Compartimentului Sănătate și Asistență Medicală Comunitara în unitățile de învățământ. Descarca documentul cu detalii de AICI


 

    ANUL 2019

05.11.2019Rezultatul final  la concursul organizat pentru promovarea in functia publica de executie de consilier superior din cadrul Compartimentului Asistenta persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice  al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

05.11.2019Rezultatele obtinute de candidat  la interviul organizat pentru promovarea in functia publica de executie de consilier superior din cadrul Compartimentului Asistenta persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice  al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

05.11.2019Rezultatul probei scrise , la concursul organizat pentru promovarea in functia publica de executie de consilier superior din cadrul Compartimentului Asistenta persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice  al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

28.10.2019Rezultatul probei scrise , la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de sofer din cadrul Compartimentului Administrativ al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

28.10.2019- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere , la examenul de promovare in gradul profesional superior pentru functionarii publici din cadrul Compartimentului asistenta persoanelor cu handicap si al persoanelor varstnice  al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

23.10.2019Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere , la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de sofer din cadrul Compartimentului Administrativ al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul AICI

07.10.2019 – Directiei de Asistenta Sociala Tecuci , cu sediul in municipiul Tecuci , strada Elena Doamna nr 2 organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de Sofer , durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Administrativ. Vizualizati anuntul AICI

02.10.2019- Anunt privind examenul de promovare in grad profesional pentru functionarii publici din cadrul Compartimentului asistenta persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati anuntul AICI

06.05.2019– Rezultatul probei scrise , rezultatul obtinut la proba interviu si rezultatul final , la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent medical principal din cadrul Compartimentului sănătate şi asistenţă medicală comunitară al Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci. Vizualizati rezultatele AICI

24.04.2019– Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de asistent medical principal din cadrul Compartimentului sănătate şi asistenţă medicală comunitară al Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci. Vizualizati anuntul AICI

08.04.2019– Directia de Asistenta Sociala Tecuci  , organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de asistent medical principal , durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului sanatate si asistenta medicala comunitara . Vizualizati anuntul AICI

13.12.2018- Rezultat FINAL la concursul organizat pentru promovarea in treapta imediat superioara in functiile contractuale de executie de Muncitor calificat II , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

13.12.2018– Rezultatele obtinute de candidati la proba practica la concursul organizat pentru promovarea in treapta imediat superioara in functiile contractuale de executie de Muncitor calificat II , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul   AICI

13.12.2018- Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pentru promovarea in treapta imediat superioara in functiile contractuale de executie de Muncitor calificat II , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul  AICI

10.12.2018 – Rezultatul  final la concursul organizat pentru promovarea in gradul profesional in functia publica de executie  de Consilier clasa I , grad profesional superior , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul   AICI

10.12.2018 – Rezultatele obtinute de candidati  la interviul organizat pentru promovarea in functia publica de executie  de Consilier clasa I , grad profesional superior , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul   AICI

10.12.2018 –  Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pentru promovarea in functia publica de Consilier superior din cadrul compartimentului Alocatii familiale  , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

05.12.2018- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere , la concursul/ examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Compartimentului  alocatii familiale ,din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI

05.12.2018- Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere ,privind organizarea examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute anterior , de Muncitor calificat II, din cadrul Compartimentului cantina de ajutor social  ,din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

03.12.2018– Rezultatul final  la concursul organizat pentru promovarea in treapta imediat superioara in functia contractuala de executie de Inspector specialitate I , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

03.12.2018– Rezultatele obtinute de candidati  la interviul organizat pentru promovarea in treapta imediat superioara in functia contractuala de executie de Inspector specialitate I , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

03.12.2018– Rezultatul probei scrise  la concursul organizat pentru promovarea in treapta imediat superioara in functia contractuala de executie de Inspector specialitate I , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

19.11.2018 – Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI

19.11.2018 – Rezultatele obtinute de candidati la interviul pentru ocuparea functiei publice vacante de executie , de consilier , clasa I , grad profesional debutant , din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI

19.11.2018 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci . Vizualizati rezultatul AICI

19.11.2018 – Examen de promovare in grad/treapta profesionala imediat superioare celei detinute anterior, muncitor calificat II – Comp. cantina de ajutor social al D.A.S Tecuci . Vizualizati anuntul  AICI

13.11.2018 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Consilier clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI

12.11.2018 – Examen de promovare în treapta profesionala imediat superioarecelei detinute anterior , de Inspector de specialitate I – Comp. monitorizare si interventii in situatii de urgenta al D.A.S Tecuci . Vizualizati anuntul AICI

09.11.2018 – Examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul Comp. alocaţii familiale al Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci . Vizualizati anuntul AICI

09.11.2018 – Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în municipiul  Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane, achiziţii. Vizualizati documentul AICI

02.07.2018 – Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, Grad profesional superior, din cadrul Directiei de Asistenta sociala Tecuci. Descarcă documentul de AICI

20.06.2018 – Rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea funtiei publice de consilier gr. I, Comp. contabilitate, resurse umane, achizitii din cadrul Directiei Asistenta Sociala Tecuci. Descarcă documentul de AICI

07.06.2018 – BIBLIOGRAFIE privind ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane si achizitii. Descarcă documentul de AICI

04.06.2018 – Directia de Asistenta Sociala, cu sediul in mun. Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2, judetul Galati,   organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de excutie vacante  de consilier clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane si achizitii. Vezi detalii  AICI

Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie de mediator sanitar. Vezi detalii AICI

 

Anunturi publice ale serviciului de asistenta sociala Tecuci

Sari la conținut