Prima pagină

Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci
Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Drepturile si obligatiile beneficiarilor cantinei de ajutor social

    Beneficiarii de servicii sociale furnizate de cantina de ajutor social  au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe baza de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participle la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la…

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Codul de Conduita al salariatilor din cadrul Diecrtiei de Asistenta Sociala

Codul de Conduita al salariatilor din cadrul Diecrtiei de Asistenta Sociala . Descarca documentul de AICI

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Raport al activitatii Directiei de Asistenta sociala Tecuci – anul 2018

Raport al activitatii Directiei de Asistenta sociala Tecuci – anul 2018 . Vizualizati raportul AICI

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, examen promovare treapta

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioare celei deţinute anterior, de Inspector de specialitate I, din cadrul Comp. Monitorizare şi intervenţii în situaţii de urgenţă al D.A.S. Tecuci Având în vedere art. 41 şi…

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Examenului de promovare în grad-treapta profesională muncitor calificat IV

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad/treapta profesională imediat superioare celei deţinute anterior, muncitor calificat IV – Comp, cantina de ajutor social al D.A.S Tecuci Având în vedere prevederile Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade…


Serviciul Public Local de Asistență Socială Tecuci a fost înfiinţată în baza Legii nr. 705/ 2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi a H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. xx/ xxxx.

Serviciul de Asistentă Socială a municipiului Tecuci este serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Tecuci şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Aceasta instituţie are un profil social, având ca obiect de activitate  evaluarea nevoilor sociale la nivel de municipiu, stabilind dreptul la protecţie socială, asistenţă şi prestaţii sociale pentru familiile ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice domeniului:

Direcţia de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona la nivelul municipiului Tecuci problemele de asistenţă socială din domeniul protecţiei copilului si familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi excludere socială. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Serviciul de Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

  1.  în domeniul protecţiei copilului si familiei;
  2.  în domeniul protecţiei persoanelor adulte;
  3.  în domeniul instituţiilor de asistentă socială, publice sau private;
  4.  în domeniul finanţării asistenţei sociale.

 

Asistenta sociala Tecuci 4

 

Sari la conținut