Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie

Concurs recrutare funcţie publica

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în mun. Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane, achiziţii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci.

Concursul se desfăşoară la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci în data de 19.11.2018, ora 10°°-proba scrisă şi în data de 26.11.2018, ora 1000 interviul.

Condiţii generale de participare la concurs

Conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modiflcărîle şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

– cunoştinţe de operare pe calculator dovedite prin documente emise în condiţiile legi.

Bibliografia de concurs este afişată la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci şi la telefon: 0372727239.

Descarca documentul oficial de AICI 

Sari la conținut