Drepturile si obligatiile beneficiarilor cantinei de ajutor social

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

 

 

Beneficiarii de servicii sociale furnizate de cantina de ajutor social  au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe baza de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participle la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la excluziune socială;
 5. e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 6. f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 7. g) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu handicap.

În vederea asigurării funcţionării cantinei în cele mai bune condiţii, asistaţii sunt obligaţi să respecte următoarele norme:

 1. a) să aibă o atitudine civilizată între ei şi faţă de personalul unităţii,
 2. b) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică,
 3. c) să participle la procesul de furnizare a serviciilor sociale,
 4. d) să respecte orarul de distribuire a mesei,
 5. e) să păstreze curăţenia unităţii,
 6. f) să nu distrugă sau sustragă bunurile unităţii
 7. g) să respecte toate măsurile de igienă,
 8. h) să comunice conducerii unităţii orice modificare intervenită în legatură cu situaţia lor personală,
 9. i) să prezinte actele necesare pentru reactualizarea dosarului anual, sau de câte ori se modifică situaţia lor socio-economică,
 10. c) sã contribuie, în conformitate cu legislatia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate;

În caz de nerespectare a acestor îndatoriri, pe baza de referat si dispozitie a primarului,se poate dispune incetarea dreptului.

 

 • Serviciile sociale acordate prin Cantina de ajutor social Tecuci se presteaza gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana, luat in calcul la stabilirea venitului minim garantat.

In cadrul Cantinei de Ajutor Social Tecuci beneficiaza de servicii sociale, respectiv masa calda si hrana rece pentru week-end urmatoarele categorii de persoane :

 • copiii in varsta de pana la 18 ani , aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net lunar pe o persoana este sub nivelul venitului net lunar, luat in calcul la stabilirea ajutorului social ;
 • persoanele care beneficiaza de venit minim garantat, conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • pensionarii;
 • persoanele care au implinit varsta de pensionare si care se afla in una din situatiile: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri ;
 • orice persoana care este lipsita de venituri sau alte resurse materiale .
 • Hrana se distribuie o data pe zi la sediul cantinei, iar pentru zilele de sambata si duminica vinerea , o data cu masa pentru aceasta zi .
 • Persoanele carora li s-a aprobat inscrierea la Cantina de ajutor social, dar care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul minim garantat pentru o persoana ,vor beneficia de servicii cu plata unei contributii de 30% din venitul net pentru o persoana.

Acte necesare la intocmirea dosarului:

 • a) cererea solicitantului,
 • b) copie acte de stare civila pentru membrii familiei(cerfificate nastere ,carti identitate, certificate deces, functie de caz);
 • c) copie a deciziei de divorţ, unde este cazul;
 • d) sentinţa judecătoreasca pentru pensia de întreţinere, unde este cazul;
 • e) adeverinţă de la şcoală pentru elevii la cursurile de zi, în care să se specifice dacă au
 • bursă, unde este cazul,
 • f) adeverinţă cu componenta familiei si bunurile din proprietate eliberata de Primarie;
 • g)adeverinta privind calitatea de salariat eliberata de Casa Locala de Pensii;
 • h) adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net, unde este cazul,
 • i) certificat de încadrare în grad de handicap, unde este cazul,
 • j) adeverinţă de la medic că nu suferă de boli contagioase pentru a putea frecventa
 • colectivitatea,
 • k) cupon de pensie, unde este cazul,
 • l) ancheta socială întocmită de asistentul social,
Sari la conținut