Drepturile si obligatiile beneficiarilor cantinei de ajutor social

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

    Beneficiarii de servicii sociale furnizate de cantina de ajutor social  au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe baza de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participle la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la…

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, examen promovare treapta

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioare celei deţinute anterior, de Inspector de specialitate I, din cadrul Comp. Monitorizare şi intervenţii în situaţii de urgenţă al D.A.S. Tecuci Având în vedere art. 41 şi…

Examenului de promovare în grad-treapta profesională muncitor calificat IV

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad/treapta profesională imediat superioare celei deţinute anterior, muncitor calificat IV – Comp, cantina de ajutor social al D.A.S Tecuci Având în vedere prevederile Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade…

Sari la conținut