Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, examen promovare treapta

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioare celei deţinute anterior, de Inspector de specialitate I, din cadrul Comp. Monitorizare şi intervenţii în situaţii de urgenţă al D.A.S. Tecuci

Având în vedere art. 41 şi art. 42 din Hotărârea nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

1. Căcescu Irina Inspector de specialitate ÎI Inspector de specialitate I ADMIS

  •  Candidaţii declaraţii ADMIŞI vor susţine proba scrisă în data de 03.12.2018 ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci;
  •  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţii în termen de 24 ore de la afişare, conform art. 45 din Hotărârea nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi depun la secretariatul comisiei de concurs şi soluţionare a contestaţiilor Dojană, Daniela — Consilier asistent – Comp. Contabilitate, resurse umane, achiziţii.

Secretar Comisie, Dojană Daniela

Sari la conținut