Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, examen promovare treapta

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioare celei deţinute anterior, de Inspector de specialitate I, din cadrul Comp. Monitorizare şi intervenţii în situaţii de urgenţă al D.A.S. Tecuci Având în vedere art. 41 şi…

Examenului de promovare în grad-treapta profesională muncitor calificat IV

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad/treapta profesională imediat superioare celei deţinute anterior, muncitor calificat IV – Comp, cantina de ajutor social al D.A.S Tecuci Având în vedere prevederile Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade…

Concurs/examen în vederea promovării în grad profesional

Concurs promovare grad profesional

Privind examenul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul Comp. Alocaţii familiale al Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci Conform prevederilor art. 64, 2111.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 125, art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea…

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie

Concurs recrutare funcţie publica

Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în mun. Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane, achiziţii. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile…

Sari la conținut